TS.BSCKII. NGUYỄN VĂN DŨNG VÀ CỘNG SỰ

Tóm tắt.

Các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt rất mơ hồ, không rõ ràng, dễ nhầm lẫn, ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều trị.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng trầm cảm trong giai đoạn cấp ở bệnh nhân TTPL. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 36 bệnh nhân được chẩn đoán tâm thần phân liệt theo ICD-10 vào điều trị nội trú tại Viện Sức khoẻ Tâm thần. Kết quả: Một số đặc trưng của trầm cảm trong bệnh cảnh TTPL được nhận biết là: Trầm cảm thường gặp ở ngay cơn cấp diễn đầu tiên. Trầm cảm chủ yếu biểu hiện bằng các triệu chứng về nhận thức (tư duy chậm chạp (52,8%), giảm tự trọng, tự tin (52,8%), bi quan với tương lai (44,4%), ý tưởng bị tội (33,3%), ý tưởng tự sát (11,1%) ) và các triệu chứng cơ thể, sinh học của trầm cảm (mất ngủ, mất ngon miệng, mất sinh lực…). Kết luận: Các triệu chứng trầm cảm có từ giai đoạn sớm của TTPL khó nhận biết trong giai đoạn cấp vì bị che lấp bởi các triệu chứng loạn thần khác.


1 Bình luận

Nokypiock · 2 Tháng Một, 2023 lúc 9:53 chiều

buy cialis and viagra online If your preeclampsia leads to seizures, you have eclampsia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.