TS.BSCKII. NGUYỄN VĂN DŨNG VÀ CỘNG SỰ

TÓM TẮT:

Tâm thần phân liệt khởi phát sớm ở tuổi vị thành niên, ảnh hưởng nhiều đến tiến triển của bệnh Tâm thần phân liệt.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và phân tích một số yếu tố liên của bệnh tâm thần phân liệt ở lứa tuổi vị thành niên. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 52 bệnh nhân được chẩn đoán tâm thần phân liệt theo ICD-10 ở lứa tuổi vị thành niên (từ 10 tuổi đến 19 tuổi) vào điều trị nội trú tại Viện Sức khoẻ Tâm thần. Kết quả: Các thể lâm sàng thường gặp: thể paranoid (57,69%), thể thanh xuân (19,23% ). Số bệnh nhân có hoang tưởng là 80,77%. Tỷ lệ bệnh nhân có ảo thanh là 63,46%, gặp nhiều ảo thanh bình phẩm, ra lệnh: 60% (18/30). Triệu chứng âm tính gặp ở 76,92% số bệnh nhân. Số bệnh nhân sống môi trường gia đình không thuận lợi thấp (17,31%). 25% bệnh nhân trong tiền sử gia đình có người bị rối loạn tâm thần, chủ yếu là tâm thần phân liệt. Nét tính cách tiền bệnh lý gặp nhiều là khép kín, thu mình (40,38% bệnh nhân). Nét tính cách nhút nhát cũng hay gặp 19,23% bệnh nhân). Kết luận: Tâm thần phân liệt khởi phát sớm gặp chủ yếu thể paranoid song đã có nhiều triệu chứng âm tính. Các yếu tố liên quan chủ yếu là tính cách tiền bệnh lý khép kín và gia đình có người bị tâm thần phân liệt.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.